Беларуская лацінка

Na zavodzie

A. Savicki

Чытаць гэты тэкст кірыліцай

Jašče źviečara Alienka skazala maci, što joj treba pajści na zavod, pabačyć, jak pracujuć tam liudzi, jak, haloŭnaje, pracuje jana, jaje maci, i potym vystupić na vučnioŭskim schodzie ŭ školie. Tak vyrašyŭ saviet školy: pravieści tematyčny viečar, na jakim vučni raskažuć ab pracy svaich baćkoŭ.

Alienčyna maci pracuje na zavodzie šklovalakna apierataram cecha eliektrapiečaŭ. Zavodskija karpusy z vializnymi voknami i bliščastym dacham Alienka bačyć štodnia. Zavod staić za Dźvinoju, nad samym bieraham. Kali zapaĺvajucca ahni, vysokija vokny, dach tak i zichaciać ad eliektryčnaha śviatla. Vada adrazu nibyta ŭspychvaje kaliarovaj viasiolkaj, i plyń pacichu hajdaje adbitki ahnioŭ. I tady zdajecca, što pa race plyvie dzivosny karabieĺ.

Pačućcio pačcivaj pavahi da pradpryjemstva i ździŭlieńnia pierad tym, što tam vyrabliajecca, avalodala Alienkaju, kali jana išla z maci na zavod. Honar i hordaść ad taho, što voś jana, škoĺnica, chutka pojdzie ŭ cech, pabačyć roznyja mašyny, pra jakija ŭžo stoĺki načulasia ad maci, a potym raskaža pra ŭsio na viečary ŭ školie. A dumka pra toje, ci zdolieje jana, Alienka, vystupić na tym viečary cikava i źmiastoŭna, tryvožyla.

Na zavodskim hanku, šyrokim, z cemientavanymi parenčami, jany ŭlilisia ŭ natoŭp chlopcaŭ i dziaŭčat. Čulisia viasiolyja žarty, liudzi išli chutka, pierahavorvalisia. U viestybiuli bylo šumna, išli jany chutka, alie Alienka paśpiela zaŭvažyć i miedycynski punkt na druhim paviersie, i adčynienyja dźviery stalovaj, i navat toje, što na kožnym stoliku tam stajać u čyrvonych pukatych vazach nievialičkija bukiety bielych ramonkaŭ.

Cech eliektrapiečaŭ ździviŭ. Čysta, śvietla. Alie dzie ž tyja piečy, bo cech ža eliektrapiečaŭ? U dva rady stajali vializnyja čornyja karobki, i nad kožnaj — vuźkija liampy dzionnaha śviatla.

Jany spynilisia lia piečy ŭ piatym radzie. Alienka i nie zaŭvažyla, kali i jak zakrucilasia na ščytku špuĺka, jakuju nazyvajuć jašče babinaj. Maci pracavala roŭna i zladžana, hlucha huli vientyliatary ŭ čornych šyrokich trubach. Alienka staranna pryhliadalasia da eliektrapiečy, uvažliva nazirala za tym, što robicca navokal. Minuŭ zusim karotki čas, alie dziaŭčynka, jak heta joj zdalosia, zrazumiela šmat čaho z niaznanaha raniej žyćcia cecha.

Narešcie maci dala dačce šklianuju palačku i skazala rabić, jak jana. Alienka trymala palačku ŭ rukach z adčuvańniem niezvyčajnym i dziŭnym.

Chacielasia zrabić toje, što kazala maci, i bylo strašnavata dakranucca da tych taniusieńkich prazrystych nitak rasplaŭlienaha škla, što ciakli sa sta taniutkich dziračak. Potym Alienka aśmielilasia i pasprabavala sabrać tyja nici šklianoj palačkaj, alie heta joj nie ŭdavalasia — nici rvalisia. Nie atrymlivalasia začapić i naciahnuć usie nici adrazu druhi i treci raz, i lia jaje noh naźbiralasia ŭžo celaja kapa tonkaj bieli. A špuĺka krucilasia vieĺmi chutka, nibyta nabirala razhon.

Alienka znoŭ uziala palačku, cicha źviala ŭsie nici ŭ adzin pučok i padviala da špuĺki. Špuĺka niečakana padčapila nici i zakrucilasia. Nici, zdavalasia, i nie ruchalisia zusim, alie špuĺka chutka i roŭna taŭściela. Na dušy bylo choraša, radasna.

I heta dobraje pačućcio napaŭniala Alienku i paźniej, kali jana, raźvitaŭšysia z maci, pajšla z cecha. I bylo škada, što treba iści, i jana skazala sabie, što pryjdzie siudy znoŭ, što, moža, uvohulie budzie kali-niebudź pracavać tut.

Alienka raptam adčula, što pačynaje razumieć maci tak, jak nie razumiela nikoli dahetuĺ. I jašče jana ŭjavila sabie školu, budučy viečar, na jakim daviadziecca vystupać, i padumala pra toje, što joj jość ciapier pra što raskazać, što jana budzie raskazvać doŭha. I heta jaje apaviadańnie, mažliva, budzie samym cikavym, bo naŭrad ci jość dzie praca cikaviejšaja, čym taja, jakuju robić jaje maci.