Беларуская лацінка

Padarožnik pa Suśviecie

M. Skobla

Чытаць гэты тэкст кірыліцай

Mastaka Jazepa Drazdoviča možna nazvać pieršym bielaruskim kasmanaŭtam. Kali škoĺny nastaŭnik Cyjalkoŭski toĺki pačynaŭ rabić prajekty kaśmičnych karablioŭ, lietucienny mastak z zaścienka Puńki na Vilienščynie ŭžo pisaŭ dzivosnyja kaśmičnyja krajavidy. Jon detaliova apisvaŭ źniešnaść žycharoŭ Miesiaca, Vieniery, Saturna, raśliny na daliokich planietach, maliavaŭ ekzatyčnyja piejzažy.

U padarožžy na inšyja planiety Jazep Drazdovič zanatoŭvaŭ «ubačanaje» biez asablivaha ździŭlieńnia, niby apisvaŭ susiedski padvorak. Pisaŭ pra toje, što na Miesiacy šmat vadaspadaŭ, astravoŭ, na Marsie — roŭnaja ściana skal z voknami, adkuĺ danosiacca mieladyčnyja huki…

Jak važna dlia mastaka być upeŭnienym u svaim bačańni Suśvietu! Na žaĺ, sam Jazep Drazdovič nie mieŭ mahčymaści navat pahliadzieć u telieskop: uvachod u absiervatoryju Vilienskaha ŭniviersiteta imia Stefana Batoryja byŭ platnym, a mastaku časam nie bylo za što zdać palito ŭ harderob.

Zornaje nieba nad nami. Čym jano vabić čalavieka? Jakuju silu maje nad im? Jazep Drazdovič u spaścižeńni kosmasu kiravaŭsia intuicyjaj, uzychodziŭ na svaje arbity ŭ snach. Da rečaisnaści mastaka viartaŭ klopat pra chlieb štodzionny. Viartali zamki i haradziščy, jakija jon zamalioŭvaŭ dlia naščadkaŭ. Viartali naśmieški siabroŭ i znajomych, jakija zachaplieńnie mastaka ličyli dzivactvam.

Kali nie bylo za što kupić farbaŭ i palatna, jon braŭ u ruki piaro i z natchnieńniem pisaŭ pra kosmas. U 1932 hodzie Jazep Drazdovič zakončyŭ navukovuju pracu pra pachodžańnie planiet, paslaŭ jaje ŭ Minsk, u Akademiju navuk. Alie adkazu tak i nie atrymaŭ. Projdzie siemdziesiat šeść hadoŭ, i ŭ centry Jeŭropy pabudujuć vialiki kalajdar z toj samaj metaju — kab daviedacca, jak utvarylasia Soniečnaja sistema.

Ad pryrody lietucieńnik, Jazep Drazdovič umieŭ prynieści liudziam i praktyčnuju karyść. Jon azdobiŭ vokladku pieršaj knihi Kanstancyi Bujlo «Kurhannaja kvietka». Dlia Vilienskaj bielaruskaj himnazii namaliavaŭ pieršy ŭ historyi žyvapisny partret Francyska Skaryny. Pa prośbie ziemliakoŭ raśpisaŭ stalovuju ŭ miastečku Lužki. Liudzi abiedali, a voka im ciešyli jarkapioryja ptuški, jakija, niby ŭ vyraj, pryliacieli na našu planietu z Marsa ci Vieniery. Dlia prydarožnych kapličak Drazdovič rabiŭ draŭlianyja fihury Božaj Maci, śviatych i aniolaŭ. Niahliedziačy na ciažkaje materyjaĺnaje stanovišča, mastak išoŭ ad vioski da vioski, ad miastečka da miastečka i rabiŭ svaju pracu dzielia liudziej.

Jazep Drazdovič uvasobiŭ u vyjaŭlienčym mastactvie Bielaruś, jaje kuĺturu i historyju. Šerah rabot jon pryśviaciŭ zamkavamu dojlidstvu Bielarusi i Litvy: «Mir», «Kreva», «Lida», «Halypany»… Mastak stvaryŭ partrety polackich i smalienskich kniazioŭ, slavutych histaryčnych asob, piśmieńnikaŭ.

Adviečny spakoj panuje na kaśmičnych palotnach Jazepa Drazdoviča. I mory tam nie viedajuć štormaŭ, i sady zacišnyja, i kaktusy stajać nieruchoma, jak marmurovyja kalony. A na ziamli jaho liubimaja stychija — viecier. Na hrafičnym maliunku «Śviatar-mudrec» prysutnaść vietru adčuvajecca va ŭsim: u valasach staroha, u jaho adzieńni, u toŭstaj knizie, jakoj nie cierpicca chutčej hartacca, u pryhnutych vieršalinach dreŭ.

U niapoŭnych šeśćdziasiat šeść hadoŭ Jazep Drazdovič zachvareŭ.

Pamior jon u 1954 hodzie, spačuvaĺna pramoviŭšy da svaich ziemliakoŭ:

«Vy pra mianie jašče zhadajecie…»

Praz try hady paślia śmierci mastaka ŭźliacieŭ na kaliaziemnuju arbitu pieršy štučny spadarožnik. Praz siem hadoŭ śviet vitaŭ pieršaha kasmanaŭta — Juryja Haharyna sa Smalienščyny. Praz dzieviatnaccać hadoŭ u kosmasie pabyvaŭ Piotr Klimuk z Brestčyny. Praz dvaccać try hady našaj blakitnaj planietaj liubavaŭsia z kaśmičnych vyšyniaŭ Uladzimir Kavalionak, jaki naradziŭsia na Minščynie. Usie jany pa-svojmu raskazali pra ŭbačanaje. A Klimuk navat napisaŭ zachapliaĺnuju knihu

«Zory — pobač», jakoj padlietki začytvajucca da hetaj pary.

Alie pieršyja apaviadańni pra kosmas bielarusy pačuli ŭsio ž ad Jazepa Drazdoviča. I nie toĺki pačuli, alie i ŭbačyli nieziamnyja krajavidy, što ŭjaŭlialisia mastaku ŭ dzivosnych snach. I tamu jon nazaŭsiody zastaniecca dlia nas pieršaadkryvaĺnikam tajamničaj kaśmičnaj prastory.