Беларуская лацінка

Bušavala polymia hnievu

V. Hurski

Чытаць гэты тэкст кірыліцай

U štabie bryhady imia Čapajeva sabralisia kamandziry ŭsich čatyroch atradaŭ. Kambryh Šastapalaŭ skazaŭ:

—Čyrvonaja Armija pierajšla ŭ nastuplieńnie, prarvala front i ruchajecca z bajami na zachad. My atrymali zahad pierarezać usie darohi dlia adstuplieńnia niemcaŭ, źniščać hitlieraŭcaŭ u harnizonach, nie dapuskać vyvazu akupantami narabavanaha dabra, dapamahać usimi silami nastuplieńniu našaj armii.

Načaĺnik štaba bryhady Rahožnikaŭ paznajomiŭ z planam źniščeńnia harnizona, pastaviŭ zadaču kožnamu atradu.

—Źviazać voraha tak, kab nivodny hitlieraviec nie zmoh uciačy. U bajach nie haračycca: palonnyja mohuć raskazać pra mnohija tajny i palicyi, i žandarmieryi, kab kožny atrymaŭ pa zasluhach, — skazaŭ kamisar bryhady Nil Jemiaĺjanaŭ.

Raźviedka, bryhadnaja i atradnaja, ažyvilasia. Konnyja raźviedčyki snavali lia Kapylia dniom i nočču, sustrakalisia z kapyĺskimi padpolypčykami. Pieršyja nočču pranikali ŭ harnizon, udakladniali padychody da pastoŭ i apornych hniozdaŭ. Pra ŭsio, što rychtavalasia niemcami ŭ harnizonie, viedali partyzany.

Front imkliva nabližaŭsia. Usio hučniej danosiŭsia frantavy hul, usio čaściej praliatali savieckija samalioty.

Niemcy sa svaimi pamahatymi arhanizoŭvali vialiki aboz, źbiralisia ŭciakać razam, kab liahčej bylo praryvacca praz partyzanskija zasady. Na mašyny, pavoźki hruzilisia i zbroja dlia bajoŭ z partyzanami, i narabavanaje dabro.

A partyzany ŭsio bližej padychodzili da harnizona, ściskali miežy akružeńnia, z nastuplieńniem ciemry prasočvalisia ŭ Kapyĺ, abychodzili pasty. Usio rabili cicha, aściarožna, kab nie vyjavić siabie, čakali sihnalu ahuĺnaj ataki, kab raptoŭnym napadam na harnizon ašalamić voraha.

Atradu imia Ščorsa byla pastaŭliena zadača: uvarvacca ŭ Kapyĺ i na vulicach źniščać akupantaŭ. Astatnija atrady pierarezali šliachi adychodu, vydzielili hrupy dlia padtrymki ščorsaŭcaŭ.

Viečaram apuścieli partyzanskija lahiery. Usie ruchalisia ŭ adnym kirunku na damoŭlienyja punkty dlia ataki. Paŭtaratysiačnaja armija čapajeŭcaŭ čakala sihnalu dlia pačatku apošniaj masavaj apieracyi.

Nastupila 29 červienia 1944 hoda. Strelki hadzińnikaŭ adličvali apošnija hadziny da šturmu. Kali ž pačniecca ataka? Ci ŭsio pradumali dlia boju?» — chvaliavaŭsia kožny partyzan.

Pavoĺna śviatliela nieba na ŭschodzie, usio vyraźniej prahliadalisia abrysy damoŭ… Zamior uzvod Ivana Zalatarova, nie liažycca bratam Mikalaju i Ivanu Bochanam, maŭčać miedsiostry Liuba Lińnik i Klava Samojlava, praviarajuć sanitarnyja sumki, kab nie pavypadali pieraviazačnyja prypasy ŭ čas pierabiežak. Usie čakajuć.

I vorah čakaje. Načnoje zacišša niepakoić jaho. Nie čuvać pryvyčnych vybuchaŭ, cišynia ŭ navakoĺli. Čamu? Što zadumali jany, partyzany?

Dźvie rakiety adna za adnoj uspychvajuć u niebie. Nie paśpieli patuchnuć jany, jak nad Kapyliom hrymotna ŭzdryhnula nieba. Vybuchi hranat, tresk kuliamiotnych i aŭtamatnych čerhaŭ źlilisia ŭ adziny hul nad usim varožym harnizonam. Usiudy čuvać byli vintovačnyja i pistalietnyja strely. Heta byŭ mahutny i niečakany nastup. Nidzie nie bylo spakojnaha miesca, kab schavacca ad rasplaty. Pastupova šum boju zacich. 1 lipienia 1944 hoda čapajeŭcy sustrakali čyrvonaarmiejcaŭ, sluchali kancert savieckich artystaŭ na ŭźliesku kalia vioski Anoški. Paślia pravodzili armiejskich raźviedčykaŭ da Stoŭbcaŭ i Niaśviža, dapamahali im brać hetyja harady. Paślia bryhada byla rasfarmiravana. Chto pajechaŭ u svoj rodny rajon adnaŭliać razburanuju vajnoj narodnuju haspadarku, a chto staŭ čyrvonaarmiejcam i vajavaŭ na froncie.

Škada toĺki, što niama ŭ nas śviata — Dnia partyzanskaj slavy.

Naščadki dadumajucca ŭšanavać hieraičnyja podźvihi narodnych mściŭcaŭ — svaich dziadoŭ i pradziedaŭ. Vieterany vajny, bylyja nartyzany, vierać, što dačakajucca takoha śviata.